Kontakt

Center za sluh in govor Maribor
Vinarska ulica 6
2000 Maribor
T: +386 2 228 53 42
Podpora: milan.brumec@csgm.si