WebFOWLER

WebFOWLER je brezplačna spletna aplikacija za izračun izgube sluha po Fowler-Sabinu.

     Izguba sluha v [dB] - Levo uho

                    

     Izguba sluha v [dB] - Desno uho

                 

     Izguba sluha po Fowler-Sabinu: