O programu.

Ocena naglušnost po Fowlerju je izguba sluha izražena v odstotkih za štiri glavne tone v razmaku 5 dBA. Ti štirje toni oz najpomembnejše frekvence za razumevanje so 512, 1024, 2048 in 4096 Hz. Izguba sluha v dBA pri vsaki frekvenci prinese ustrezen odstotek okvare za vsako uho posebej. Iz pražnega avdiograma se odčita za vsako od navedenih frekvenc izguba sluha v dBA, nato pa se na osnovi tabele (ni priložena) izračuna tudi okvara v odstotkih. Vsota odstotkov za vse štiri frekvence daje skupni odstotek  okvare  na  enem  ušesu.  Obojestransko  okvaro  sluha  pa izračunamo  tako,  da  vrednost boljšega ušesa pomnožimo s sedem in prištejemo še vrednost slabšega ušesa ter seštevek delimo z osem. Pri izračunu obojestranske okvare sluha je delež boljše strani sedemkrat večji od slabše, ker se tudi slišanje tedaj odvija v glavnem prek boljšega ušesa.